Facility Management

Boek in opdracht van het facilitair adviesbureau NewDirections. Dit boek behandelt de meest actuele bedrijfskundige en organisatiekundige onderwerpen op een toegankelijke manier. Het is bestemd voor FM-professionals en voor FM-studenten in de tweede fase van hun studie.

Ik heb alleen het ontwerp gedaan. Links: omslag, schutbladen en spread binnenwerk.